Monday, May 20, 2024
HomeAuto NewsMotorcycleเอ.พี. ฮอนด้า, ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง, และ เอชพีดี ประกาศควบรวมกิจการเป็นบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง ผสานส่วนงานขายและสายการผลิตเป็นหนึ่งเดียว

เอ.พี. ฮอนด้า, ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง, และ เอชพีดี ประกาศควบรวมกิจการเป็นบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อ ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง ผสานส่วนงานขายและสายการผลิตเป็นหนึ่งเดียว

ฮอนด้าประกาศควบรวมกิจการของ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด, บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, และ บริษัท เอชพีดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแชร์โฮลดิ้ง ก่อตั้งเป็นบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อว่า บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รวมถึงผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2021
มร.มาซายูคิ อิงาราชิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ งานปฏิบัติการประจำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “การควบรวมกิจการของทั้งสามบริษัท จะเป็นการรวมส่วนงานขายกับส่วนงานผลิตเข้ามาอยู่ด้วยกัน ทำให้เราสามารถดึงจุดแข็งแต่ละด้าน มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยได้มากขึ้น ช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และมีความพร้อมในการรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต”
การดำเนินงานภายใต้บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ จะเป็นการรวมศักยภาพของแต่ละบริษัทเดิมให้เป็นหนี่งเดียว โดยมีเป้าหมายที่จะส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ผ่านการส่งมอบรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ด้วยมาตรฐานที่อยู่เหนือความคาดหมาย พร้อมกับลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการดำเนินงาน
ทั้งนี้ มร.ชิเกโตะ คิมูระ อดีตประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จะเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนแรกของบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการอย่างราบรื่น
สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าจะยังคงเป็นเช่นเดิมต่อไป โดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าจะถูกจัดจำหน่ายผ่านเครือข่ายของศูนย์ฮอนด้า วิง เซ็นเตอร์ ในขณะที่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าบิ๊กไบค์ (ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 400ซีซี ขึ้นไป) จะถูกจัดจำหน่ายผ่านศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิง และรถจักรยานยนต์กลุ่มมูลค่าเพิ่มจะถูกจัดจำหน่ายผ่านร้านคับเฮ้าส์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
นับตังแต่วันที่ 1 เมษายน 2021 เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางออนไลน์ดังต่อไปนี้
เว็บไซต์ : www.thaihonda.co.th
เฟซบุ๊ก : fb.com/hondamotorcyclethailand
ยูทูบ : youtube.com/hondamotorcycletha

RELATED ARTICLES

Most Popular