Sunday, June 23, 2024
HomeAuto Newsฮุนได เปิดให้บริการ Quick Service ตรวจเช็คระยะรถให้ลูกค้าภายในเวลา 1 ชั่วโมง

ฮุนได เปิดให้บริการ Quick Service ตรวจเช็คระยะรถให้ลูกค้าภายในเวลา 1 ชั่วโมง

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบบริการ Quick Service ตรวจเช็คระยะรถยนต์แบบเร่งด่วนและส่งมอบรถคืนให้กับลูกค้าได้ภายในระยะเวลาเพียง 45 นาที (ไม่รวมเวลาล้างรถ) และ 90 นาที (รวมล้างรถ)  ซึ่งบริการดังกล่าวเป็นการให้บริการที่คลอบคลุมรวม 4 รายการ ได้แก่ บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง, บริการเปลี่ยนผ้าเบรก, บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ และ บริการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน โดยลูกค้าสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการ Quick Service ตรวจเช็คระยะแบบเร่งด่วนได้ที่ศูนย์บริการฮุนไดที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ ฮุนไดวิภาวดี, ราชพฤกษ์, สุขาภิบาล3, บางนา, รัตนาธิเบศร์ – พระราม 5, พระราม 2 และตากสิน
ฮุนได
บริการ Quick Service เป็นโครงการที่บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าได้รับความรวดเร็วและสะดวกสบายในการนำรถยนต์เข้ารับบริการเมื่อลูกค้าต้องการความเร่งด่วน โดยในปีหน้าฮุนไดจะเพิ่มจำนวนศูนย์บริการที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับกับความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
สอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฮุนไดคอลเซ็นเตอร์ 02-305 8494 หรือ www.hyundai.co.th

RELATED ARTICLES

Most Popular