Thursday, July 25, 2024
HomeAuto Newsมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เปิดตัวเทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ที่สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม จังหวัดปทุมธานี

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เปิดตัวเทคโนโลยี เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ที่สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม จังหวัดปทุมธานี

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ (ในภาษาญี่ปุ่น “เดน” หมายถึง ไฟฟ้า “โด” หมายถึง การขับเคลื่อน “เดนโด” จึงหมายถึง “การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า) ที่สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดแสดงระบบนิเวศพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคต ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารถยนต์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัยได้อย่างไร พร้อมกับนำเสนอความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตที่มีการใช้พลังงานแบบยั่งยืน

เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ถือเป็นนวัตกรรมสำหรับที่พักอาศัย ซึ่งประกอบด้วย มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ ปลั๊กอินไฮบริด (พีเอชอีวี) เครื่องอัดและจ่ายประจุไฟฟ้า แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่สำรองกระแสไฟฟ้าในที่พักอาศัย โดยเดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากที่พักอาศัยได้เอง เพื่อนำไปใช้ในการชาร์จกระแสไฟฟ้าให้แก่ยานพาหนะ และในทางกลับกันยังสามารถดึงกระแสไฟฟ้าออกจากยานพาหนะเพื่อนำกลับมาใช้ในที่พักอาศัยได้อีกด้วย

โดยหัวใจสำคัญของระบบนิเวศฯ นี้ ได้แก่ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ที่มิได้เป็นเพียงแค่รถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดทั่วไป แต่จะมาพลิกโฉมด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และวิถีชีวิตของผู้คนในการใช้พลังงานหมุนเวียนในแบบที่ยั่งยืน

มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ที่สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม ถือเป็นพื้นที่การศึกษารูปแบบใหม่ที่ให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสกับ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งยังได้เรียนรู้งานดีไซน์ควบคู่กับงานด้านวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าชมได้ค้นพบว่า มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี และเทคโนโลยีเดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์สามารถเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนได้เป็นอย่างดี”

ทั้งนี้ผู้เข้าชมยังมีโอกาสได้สัมผัสกับ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ในรูปแบบประสบการณ์ภายใต้แนวคิดเดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ที่ใช้เทคโนโลยีระบบพลังงานแบบ Vehicle-to-Home (V2H) ซึ่ง มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้จัดแสดงให้เห็นถึงอรรถประโยชน์ของการใช้ชีวิตที่พึ่งพาการใช้พลังงานแบบพอเพียง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนในแบบที่ยั่งยืน 

เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ที่สถาบันการศึกษาและฝึกอบรม จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนปี 2563 พร้อมความมุ่งมั่นที่ต้องการให้พื้นที่การศึกษารูปแบบใหม่นี้เป็นสถานที่สำหรับผู้มาเยี่ยมชมเพื่อพบปะและพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ในอนาคต

RELATED ARTICLES

Most Popular