Monday, June 24, 2024
HomeAuto World TVเรื่องราวแห่งราชยานยนต์ในรัชกาลที่ 9

เรื่องราวแห่งราชยานยนต์ในรัชกาลที่ 9

น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ผ่านเรื่องราว ราชยานยนต์ในรัชกาลที่9 ขอบคุณ นพ. สมคนึง ตันฑ์วรกุล กรรมการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย เก็บข้อมูลเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าให้ฟัง

RELATED ARTICLES

Most Popular