Tuesday, January 31, 2023
HomeAuto Newsเอ.พี. ฮอนด้า ชวนคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษาร่วมแสดงพลังบริจาคโลหิต

เอ.พี. ฮอนด้า ชวนคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษาร่วมแสดงพลังบริจาคโลหิต

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ผนึกกำลัง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เดินหน้าโครงการเพื่อสังคม “A.P. Honda Big Blood Donation 2020” ชวนคนรุ่นใหม่แสดงพลังร่วมบริจาคโลหิต ส่งต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการให้ โดยมีแนวความคิดในเชิงสร้างสรรค์ “ถึงเวลา รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย” ให้โลหิต 1 ยูนิต ต่อชีวิตได้ถึง 3

ทั้งนี้ เอ.พี. ฮอนด้า ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่โรงพยาบาลทั่วประเทศกำลังขาดแคลนโลหิตสำรอง มีผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคอยู่เป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมนี้จะช่วยส่งมอบโลหิตได้เป็นจำนวนมาก โดย เอ.พี. ฮอนด้า ได้เริ่มกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2547 และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการรับบริจาคโลหิตไปตามสถานการณ์และความต้องการอยู่เสมอ

โครงการบริจาคโลหิตทั่วไทย A.P. Honda Big Blood Donation 2020 ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับบริจาคโลหิตตามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง เริ่มจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นแห่งแรกเมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับกำหนดการรับบริจาคโลหิตต่อจากนี้ จะมีการเปิดรับบริจาคโลหิตในอีก 4 สถาบันประกอบไปด้วย
วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 16 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
วันที่ 26 และ 27 ม.ค. 2564 เวลา 11.00 – 15.00 น. ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรังสิต

นอกจากที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ แล้ว ประชาชนที่สนใจยังสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์ฮอนด้า วิง เซ็นเตอร์ และ ฮอนด้า บิ๊กวิง สาขาที่ร่วมกิจกรรม โดยผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aphondagiveblood.com

 

RELATED ARTICLES

Most Popular