Thursday, July 18, 2024
HomeAuto NewsGAC AION เข้าร่วมงาน "Digital Korat: The Future Starts Now" ผนึกกำลัง ราชมงคลอีสาน ...

GAC AION เข้าร่วมงาน “Digital Korat: The Future Starts Now” ผนึกกำลัง ราชมงคลอีสาน เปิดศูนย์ Training Center แห่งแรกในประเทศไทย

GAC AION ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดศูนย์ Training Center แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งงานเปิดตัวได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าชมบูธ AION โดยมี Mr. Huinan Gu ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีเอซี ไอออน นิว เอ็นเนอร์ยี ออโต้โมบิล จำกัด และ Mr. Sun Wei ประธานกรรมการ บริษัท เชเลิฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ให้การต้อนรับ

Mr. Huinan Gu ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีเอซี ไอออน นิว เอ็นเนอร์ยี ออโต้โมบิล จำกัด กล่าวว่า เรามุ่งหวังให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ของเรา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมุ่งหวังที่จะมีส่วนสำคัญ ในการช่วยสร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท จีไอ นิว เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ บริษัท เชเลิฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ หลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ Mr. Huinan Gu ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีเอซี ไอออน นิว เอ็นเนอร์ยี ออโต้โมบิล จำกัด และ Mr. Sun Wei ประธานกรรมการ บริษัท เชเลิฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนากำลังแรงงานสมรรถนะสูงด้าน EV และ DE Platform” ตอบรับนโยบายชาติ โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยผลักดันให้ประเทศ ไทยเป็น EV Hub และผลักดันให้ประเทศไทยติด 10 อันดับแรกของโลก ในการผลิตยานยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษ (Zero Emission Vehicle: ZEV) ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดของประเทศไทย ภายในปี 2573

ภายในงาน Digital Korat: The Future Starts Now โคราช มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต” มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาดิจิทัล รวมถึงแรงงานดิจิทัลในจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) รวมถึง รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ AION ได้เข้าร่วมงาน Digital Korat: The Future Starts Now โคราช มหานครดิจิทัลแห่งอนาคต” ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และออกบูธจัดแสดงรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่น อาทิ เอสยูวีไฟฟ้า AION Y Plus Premium รวมถึงเอสยูวีระดับพรีเมียม Hyper HT และรถไฮเปอร์คาร์ไฟฟ้าสุดล้ำ Hyper SSR พร้อมโชว์นวัตกรรมแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุดของ GAC AION อย่าง AEP Platform 3.0 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) รวมถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้ามาเยี่ยมชมรถยนต์ไฟฟ้าและนวัตกรรมของ GAC AION ที่จัดแสดงภายในบูธอีกด้วย

ในอนาคต GAC AION จะมีการร่วมมือกับ บริษัท จีไอ นิว เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ บริษัท เชเลิฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด เพื่อเปิดศูนย์ Training Center ในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย เพิ่มอีกหลายแห่ง เพื่อสร้างบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ก่อให้เกิดอาชีพ การจ้างงาน และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป็นแนวคิดของ GAC AION ที่มีความตั้งใจที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นของประเทศ

สำหรับลูกค้าที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้า AION รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะที่มาพร้อมกับฟีเจอร์และเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก สามารถเข้าไปทดลองขับได้ที่ศูนย์บริการ AION ทั่วประเทศ และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Website : https://www.aionauto.com/

Facebook : https://www.facebook.com/AIONthailand

Instagram : https://www.instagram.com/aion_thailand/

X (Twitter) : https://x.com/AION_TH

Tiktok : https://www.tiktok.com/@aion_thailand

เลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เลือกแพลตฟอร์ม EV AION

RELATED ARTICLES

Most Popular