Wednesday, April 24, 2024
HomeAuto NewsSKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR จัดอบรม “โตไป…ขับเป็น” ให้เยาวชน

SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR จัดอบรม “โตไป…ขับเป็น” ให้เยาวชน

เชิญเด็ก และเยาวชน ร่วมกิจกรรม “โตไป…ขับเป็น” ฝึกขับสนามจำลอง ปลูกฝังวินัยจราจร ฟรี ! ในงาน MOTOR EXPO 2020

ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการ “ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล” (SKILL DRIVING EXPERIENCE) เผยว่า กิจกรรม SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR “โตไป…ขับเป็น” ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้เรียนรู้กฎจราจร และฝึกขับขี่ในถนนจำลองที่ปลอดภัย พร้อมรับใบขับขี่รุ่นเยาว์

กิจกรรมใช้เวลารวม 45 นาทีต่อรอบ รอบละไม่เกิน 10 คน แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงอบรมความปลอดภัยในการใช้รถและถนน โดยวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจจราจร บรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ สัญญาณไฟ ความหมายของสัญลักษณ์ และป้ายต่างๆ ส่วนภาคปฎิบัติ จะได้ขับขี่รถบังคับขนาดเล็กในสนามจำลอง ฝึกฝนการมอง และควบคุมพวงมาลัย เพื่อสร้างทักษะการขับขี่ขั้นพื้นฐาน ปลูกฝังการเคารพกฎจราจรให้ขับขี่อย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุได้ในอนาคต

“โตไป…ขับเป็น” เป็นกิจกรรมสำหรับเด็ก และเยาวชน อายุระหว่าง 4-8 ปี สูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม วันธรรมดา อบรม 8 รอบ เวลา 12.00-20.45 น. วันหยุดราชการ อบรม 9 รอบ เวลา 11.00-20.45 น.

ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปสมัครอบรมฟรี ! ได้ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37” ณ บูธ SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIOR  ชาลเลนเจอร์ 3 IMPACT เมืองทองธานี ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563

RELATED ARTICLES

Most Popular