Wednesday, July 17, 2024
HomeAuto News‘ซูซูกิ’ จัดแข่งขัน “Best Dealer Award 2020/2021” พร้อมประกาศรายชื่อ 10 ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี

‘ซูซูกิ’ จัดแข่งขัน “Best Dealer Award 2020/2021” พร้อมประกาศรายชื่อ 10 ผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี

นายมิโนรุ อามาโนะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หนึ่งในแนวทางการบริหารงานอันสำคัญของซูซูกิ ต้องการที่จะดำเนินธุรกิจให้เคียงคู่และดำรงอยู่ด้วยความไว้วางใจจากผู้บริโภคชาวไทย สิ่งหนึ่งที่เรามุ่งมั่นจะพัฒนามาโดยตลอด คือ การยกระดับงานบริการของผู้จำหน่ายทั่วประเทศ ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและลูกค้าของซูซูกิว่า ธุรกิจของซูซูกิจะสามารถก้าวไปข้างหน้าและอยู่คู่คนไทยได้อย่างยั่งยืน

โดยในช่วงระยะที่ผ่านมา ‘ซูซูกิ มอเตอร์ ประเทศไทย’ ได้มีการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุสำคัญที่ต้องการจะยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ กระตุ้นให้เกิดการดูแลและการปรับปรุงพัฒนางานบริการและเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจของผู้จำหน่ายในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นผ่านการตอบแทนลูกค้าด้วยความจริงใจในฐานะที่ลูกค้าทุกท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุนซูซูกิเป็นอย่างดีเสมอมา

สำหรับในปีนี้ ‘ซูซูกิ’ ยังคงเดินหน้าจัดการแข่งขันผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยการแข่งขันประจำปี 2563/2564 (Best Dealer Award 2020/2021) ได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันภายใต้หัวข้อ “การนำหลักการ Suzuki Cause We Care มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจภายในองค์กรของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในงานบริการอย่างยั่งยืน”

“บริษัทฯ และผู้จำหน่ายทุกรายต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือ  การพัฒนาศักยภาพของตัวบุคคลากร พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างผู้บริหารและผู้จำหน่าย เพื่อร่วมกันมองหาแนวทางในการนำข้อมูลต่างๆ มาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”

นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม ‘Best Dealer Award 2020/2021’  วัตถุประสงค์สำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ ให้มุ่งเน้นไปที่การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าจากภายในสู่ภายนอก ภายใต้นโยบายของบริษัท “เหนือกว่าความใส่ใจ คือเข้าใจทุกความต้องการ (Suzuki Cause We Care)” ซึ่งผู้จำหน่ายทุกรายจะมีแสดงให้เห็นถึงทิศทางในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน โดยทำการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของกระบวนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เริ่มตั้งแต่การดูแลบุคลากรในองค์กร ผู้บริหารให้การสนับสนุนพนักงานรวมถึงเปิดโอกาสและปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของเพื่อให้มีใจรักในการบริการลูกค้าด้วยความยินดีและเต็มใจ มีการพัฒนาทักษะและเพิ่มความรู้ให้บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ มีการประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัท เพื่อผลิตภาพรวมที่ดีให้กับองค์กร ทำให้พนักงานสามารถส่งต่อความรู้สึกและบริการดีๆ ไปให้กับลูกค้า ซึ่งนับเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจถึงคุณภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นครอบครัวซูซูกิได้เป็นอย่างดี

สำหรับแนวทางในการแข่งขันทางซูซูกิได้ทำการคัดเลือกผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิจากจำนวน 127 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปี 2020/2021 จำนวน 10 แห่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและผลการดำเนินงานของผู้จำหน่ายในรอบปีที่ผ่านมาตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดก่อนจะทำการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ผ่านการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของผู้จำหน่ายแต่ละแห่ง  แบ่งออกเป็นรางวัล Best of the Best Dealer 2020/2021 จำนวน 1 รางวัล และรางวัล Platinum Dealer 2020/20121 จำนวน 9 รางวัล  ซึ่งได้รายชื่อผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งปีที่ผ่านการแข่งขันและตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

 

Best of the Best Dealers 2020/2021

  • คุณสมโชค โกฎมณี บริษัท สุพรรณยนตการ เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดนนทบุรี

Platinum dealers 2020/2021

  • คุณสนาวุธ คลังเจริญพงษ์ภา บริษัท คลัง ออโตโมบิลส์ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
  • คุณชยธร อุเทนพัฒนันท์ บริษัท อาร์เฮงวัฒนา จำกัด จังหวัดขอนแก่น
  • คุณณัฐพล อุตรนคร บริษัท อารีมิตร ออโต้เซลส์ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม
  • คุณวรุตม์ กฐินทอง บริษัท นวซูซูกิ ปทุมธานี จำกัด จังหวัดปทุมธานี
  • คุณภูเบศ ฐิติกฤตานน บริษัท ดี โฟร์ คาร์ซิตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  • คุณธนกานต์ สุวรรณแสง บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น.ออโต้เซลส์ (2016) จำกัด จังหวัดนราธิวาส
  • คุณกิตติพงษ์ สกุลคู บริษัท ซูซูกิเจียงอุดร จำกัด จังหวัดบึงกาฬ
  • คุณพีรพัฒน์ สิทธิยานุรักษ์ บริษัท ซูซูกิ หัวหิน (สิทธิภัณฑ์) จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • คุณสมเกียรติ อรุณวรากรณ์ บริษัท ส.อรุณ เซลส์เซอวิสเซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดพิษณุโลก

 

นายวัลลภกล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันแต่ละครั้งเราได้สร้างนักบริหารธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารกิจการเพื่อที่จะทำให้องค์กรเกิดความก้าวหน้าประสบความสำเร็จและยั่งยืน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการพัฒนาเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมอบความสุขให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายให้เกิดความพอใจสูงสุด

ทั้งนี้ ทางบริษัทซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและประทับใจในแบรนด์รถยนต์ซูซูกิ ผ่านการร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารโชว์รูมและศูนย์บริการทุกแห่ง ที่ต่างพร้อมใจกันให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในโชว์รูม ตลอดจนการดูแลบริการหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์รถยนต์ซูซูกิให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป

 

ช่องทางการติดต่อ

www.suzuki.co.th

www.facebook.com/officialsuzukimotorthailand

SUZUKI Cause We Care: 1800-600-900

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular