Sunday, June 23, 2024
HomeAuto Newsทีมนวัตกรรุ่นใหม่จากสุราษฎร์ธานีคว้า 2 รางวัลชนะเลิศ ในโครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2021

ทีมนวัตกรรุ่นใหม่จากสุราษฎร์ธานีคว้า 2 รางวัลชนะเลิศ ในโครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2021

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ทีวีบูรพา และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) จัดเวทีประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2021 ในหัวข้อ นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ (Plus For A Better World Challenge) เพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ที่มีโอกาสต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงโดยคำนึงถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและภัยพิบัติ และการพัฒนาอาชีพและธุรกิจสตาร์ทอัพ ในปีนี้ ทีมนวัตกรรุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ในระดับอาชีวศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ในระดับอุดมศึกษา โดยการนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้น ณ อาคารเคเอ็กซ์ Knowledge Exchange

รางวัลชนะเลิศในระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ ผลงานนวัตกรรม ‘เตาปิ้งย่างลดควันป้องกันการไหม้ด้วยน้ำ’ จากทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีที่สามารถชนะใจคณะกรรมการด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาในมิติสุขภาพด้วยการนำนวัตกรรมตะแกรงปิ้งย่างที่ช่วยลดการปล่อยควันสู่สิ่งแวดล้อม ลดฝุ่นละออง PM2.5 และลดรอยไหม้จากการปิ้งย่างซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็ง

รางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ ผลงานนวัตกรรม ‘เครื่องตากแห้งกะปิแบบโรตารี่ ใช้พลังงานความร้อนร่วมแบบกึ่งอัตโนมัติ’ จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในมิติสุขภาพ และการพัฒนาอาชีพ ซึ่งเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะผลิตกะปิให้ได้คุณภาพมาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถผลิตได้ทุกฤดูกาลจากการใช้พลังงานความร้อนร่วม ซึ่งจะช่วยลดสิ่งเจือปนในกะปิ รวมทั้งลดการเสียหายจากกระบวนการผลิต สามารถเพิ่มมูลค่าจากการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์และส่งออกต่างประเทศ

“ฟอร์ดรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นเยาวชนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานที่น่าสนใจและแสดงออกถึงความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในมิติสุขภาพ ความปลอดภัยและภัยพิบัติ และการพัฒนาอาชีพและธุรกิจสตาร์ทอัพ ฟอร์ดขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาจากทุกสถาบันที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาจากการนำเสนอผลงานที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทย มีศักยภาพ และมีความสามารถในการนำความรู้มาพัฒนาปรับใช้ในการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างนวัตกรรม” นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทยและตลาดอาเซียน กล่าว

ฟอร์ด ประเทศไทย และพันธมิตรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษามาต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งเวทีประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Ford+ Innovator Scholarship 2021 ได้มอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 20 ทุน มูลค่ารวม 840,000 บาท เพื่อต่อยอดการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมต่อไป ประกอบด้วย

  • รางวัลชนะเลิศ สำหรับระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวม 4 ทุนการศึกษามูลค่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สำหรับระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวม 4 ทุนการศึกษา มูลค่า 240,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำหรับระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา รวม 4 ทุนการศึกษามูลค่า 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา อย่างละ 4 ทุน รวมเป็น 8 ทุนการศึกษามูลค่า 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular