Thursday, July 25, 2024
HomeAuto Newsนิสสัน ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ และทักษะเทคโนโลยียานยนต์

นิสสัน ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ และทักษะเทคโนโลยียานยนต์

นิสสัน ประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย บริจาคเครื่องยนต์ดีเซล 2.3 ลิตร ให้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สิรินธร สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการฝึกวิชาชีพด้านช่างยนต์ ด้วยเทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัยให้แก่เยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ในอนาคต พร้อมสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ทั้งนี้ นิสสันสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ และทักษะเทคโนโลยียานยนต์ระดับสู่สถานศึกษาโดยร่วมสนับสนุนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular