Wednesday, July 17, 2024
HomeAuto Newsฟอร์ด สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยอง

ฟอร์ด สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยอง

ฟอร์ด ร่วมกับศูนย์วิจัยชุมชนเมือง (Urban studies Lab) พันธมิตรศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม นำอาสาสมัครฟอร์ดจากโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) และผู้จำหน่ายฟอร์ด เอก ระยอง กว่า 50 คน ร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชนในโครงการ Ford Building Facility for Caring ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Ford Global Caring Month ที่อาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลกออกมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมในเดือนกันยายน เพื่อสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้แก่นักเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง หน่วยบริการปลวกแดง

อาสาสมัครฟอร์ดได้ส่งมอบและติดตั้งห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส (Sensory Room) พร้อมมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะและกระตุ้นพัฒนาการให้แก่เด็กพิเศษ รวมไปถึงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องครัว สนามเด็กเล่น นอกจากนี้ ยังได้มอบสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวของนักเรียน โดยสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ เป็นเงินบริจาคที่ได้จากกิจกรรมการประกวด Mr. & Mrs. FTM และโครงการธนาคารขยะ ที่พนักงานได้ร่วมมือกันแยกขยะและขวดพลาสติกเพื่อนำไปขายและนำเงินที่ได้ไปฝากไว้กับธนาคารขยะเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรม

“ฟอร์ดมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาของคนในชุมชน เราจึงได้ร่วมกับศูนย์วิจัยชุมชนเมืองหาแนวทางในการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อสร้างพื้นที่ให้นักเรียนพิเศษได้เสริมทักษะด้านต่างๆ โดยมีอาสาสมัครฟอร์ดร่วมกันลงพื้นที่ในกิจกรรมอาสาพัฒนา” มร. วินโค้ ซาริค ผู้จัดการโรงงานเอฟทีเอ็ม กล่าว “นอกจากนี้ โรงงานเอฟทีเอ็มยังได้มีการสนับสนุนกลุ่มผู้พิการผ่านการจ้างงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าในโรงงานเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวผู้พิการมีรายได้เสริมอย่างต่อเนื่องด้วย”

โครงการ Ford Building Facility for Caring ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อสังคมของฟอร์ด นำมาใช้จัดกิจกรรม Ford Global Caring Month ในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อให้อาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลกร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular