Friday, June 14, 2024
HomeAuto Newsวิริยะประกันภัย ยกระดับการให้บริการ เพิ่มจุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุแห่งใหม่ ปตท. คลองขุด (บางพลี – ตำหรุ) สมุทรปราการ

วิริยะประกันภัย ยกระดับการให้บริการ เพิ่มจุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุแห่งใหม่ ปตท. คลองขุด (บางพลี – ตำหรุ) สมุทรปราการ

               นายสยม โรหิตเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “จุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ” ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ทำการขยายสาขาพื้นที่ให้บริการเพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้บริหารและพนักงานวิริยะประกันภัย ในสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการภาค 6 (ภาคกรุงเทพฯ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน ร่วมเปิดจุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุแห่งใหม่ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาคลองขุด (บางพลี – ตำหรุ) สมุทรปราการ

สำหรับการเพิ่มจุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุในพื้นที่อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นหนึ่งในภารกิจของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหลังการขาย ภายใต้กลยุทธ์ “ทุกความเสี่ยงภัย เราพร้อมเคียงข้างคุณ” โดยการเปิดจุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการระหว่างรอยต่อศูนย์บริการสินไหมทดแทน เทพารักษ์ – ปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อให้พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงและให้บริการลูกค้าได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงขยายพื้นที่ให้บริการ “จุดรอตรวจสอบอุบัติเหตุ” ออกไปอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular