Monday, September 25, 2023
HomeAuto Newsวิริยะประกันภัย ร่วม สนง.ขนส่งจังหวัดจันทบุรี แสดงความยินดีกับผู้สอบใบขับขี่ผ่าน ในโครงการ “อบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 160

วิริยะประกันภัย ร่วม สนง.ขนส่งจังหวัดจันทบุรี แสดงความยินดีกับผู้สอบใบขับขี่ผ่าน ในโครงการ “อบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” รุ่นที่ 160

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นวลพร ไชยเดชกำจร ขนส่งจังหวัดจันทบุรี และนางสาวพิศเพลิน วิริยะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบด้วยคะแนนเต็ม ในโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนภูมิภาค” รุ่นที่ 160 ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและมารยาทการใช้รถใช้ถนนให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์มือใหม่และผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 130 คน และผ่านการทดสอบได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวน 118 คน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี

สำหรับโครงการดังกล่าว วิริยะประกันภัย ได้ดำเนินการจัดอบรมฯ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเป็นเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 มีกำหนดการจัดโครงการอบรมฯ ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 158 – 160 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดจันทบุรี ตามลำดับ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นรุ่นสุดท้ายของปีและได้รับความสนใจรวมถึงผลตอบรับที่ดีจากกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรมตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและคนในสังคมต่อไปในอนาคต

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular