Tuesday, May 28, 2024
HomeAuto Newsศูนย์ FREC กรุงเทพฯ จัดงาน FREC Wonderland ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในโอกาสครบรอบ 3 ปี

ศูนย์ FREC กรุงเทพฯ จัดงาน FREC Wonderland ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในโอกาสครบรอบ 3 ปี

ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม’ หรือ ศูนย์ FREC กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเปิดบ้านปี 2022 ภายใต้แนวคิด ‘FREC Wonderland’ ในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการดำเนินงานในประเทศไทย โดยมีพันธมิตรศูนย์ FREC กรุงเทพฯ ร่วมจัดเวิร์กช็อปมากมาย อาทิ การจัดการอาหารส่วนเกิน การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และงานศิลปะ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนโดยรอบได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

การจัดตั้งศูนย์ FREC กรุงเทพฯ เป็นพันธกิจระยะยาวที่ฟอร์ดมุ่งมั่นมอบให้แก่ชุมชน โดยฟอร์ดได้ผนึกกำลังกับองค์กรเพื่อสังคมเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการดำเนินงานในประเทศไทย พันธมิตรศูนย์ FREC ได้ร่วมกันจัดหลากหลายกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรวมถึงประชาชนทั่วไป ได้แก่ เวิร์กช็อป ‘รังสรรค์อาหารกับ SOS’ โดย มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือ SOS เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ เข้าใจความหมายของอาหารส่วนเกิน (surplus food) และช่วยกันเปลี่ยนอาหารส่วนเกินที่ดูเหมือนไม่มีค่าให้เป็นอาหารจานใหม่ที่มีคุณค่าไม่ต่างไปจากอาหารที่ผลิตใหม่ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมเวิร์กช็อปเปลี่ยนเศษพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์กับ Precious Plastic Bangkok เพื่อเรียนรู้การจัดการขยะหลังการบริโภค และนำนวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล

มูลนิธิรักสัตว์ป่า Love Wildlife ยังมีกิจกรรมทำเพลย์เบดให้กับนางอาย เพื่อให้นางอายที่มีปัญหาสุขภาพและไม่สามารถกลับคืนสู่ป่าได้เล่นของเล่นในเพลย์เบด ซึ่งจะช่วยให้นางอายได้ลองสำรวจของใหม่ๆ และมีความสุขมากขึ้น รวมถึงกิจกรรมทำ ‘Utopia’ Pop-Up Book ออกแบบสิ่งแวดล้อมในภาพฝันกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (BCST)

Urban Studies Lab ศูนย์การศึกษาชุมชนเมือง ยังได้จัดกิจกรรมเสวนาเรื่องความสำคัญของการออกเสียงในเมือง เสนอไอเดียในการเปลี่ยนเมืองเพื่อเมืองที่ดีในอนาคต และยังมีกิจกรรมชมภาพยนตร์ ‘ฉันคือเกรต้า’ จาก Creative Migration เพื่อให้คนในสังคมหันมาสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ในงานผู้ร่วมงานยังมีโอกาสได้ชิมอาหารและเครื่องดื่มจาก Na Café at Bangkok 1899 คาเฟ่เพื่อสังคมเพื่อนบ้านศูนย์ FREC ที่มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิ่น

ฟอร์ดมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งและสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ที่ฟอร์ดเข้าไปดำเนินธุรกิจ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมแห่งนี้ จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฟอร์ดและผู้อยู่อาศัยในชุมชนในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืน

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular