Tuesday, May 28, 2024
HomeAuto NewsAAS Group จัดกิจกรรมวันเด็ก ภายใต้โครงการ AAS ART CARE : ด้วยรักและกำลังใจ

AAS Group จัดกิจกรรมวันเด็ก ภายใต้โครงการ AAS ART CARE : ด้วยรักและกำลังใจ

วันเด็กที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เอเอเอส (AAS GROUP) จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับลูกๆ ของพนักงาน ในระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 17 คน เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะ (ART WORKSHOP)  ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่อง เส้น การวาดภาพ การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ การใช้สี และการตีความเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตามช่วงวัย โดยคุณครูสอนศิลปะ และนำกิจกรรมเด็กมืออาชีพ เพื่อสร้างผลงานภายใต้หัวข้อ “ด้วยรักและกำลังใจ” คนละ 1 ชิ้นงาน

สำหรับกิจกรรม ART WORKSHOP ในครั้งนี้ นอกจากเป็นกิจกรรมสร้างประสบการณ์สำหรับเด็กแล้ว ผู้ปกครองเองก็ได้เรียนรู้ – สนุกกับงานศิลปะไปพร้อมๆกับเด็กๆ อีกทั้งยังได้ใช้เวลาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลลูกๆ กัน ก่อให้เกิดภาพบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีของคนในองค์กร

ความสำเร็จของกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากได้ชิ้นงานของเด็กๆแล้ว เรายังได้เห็นความสุข และความสนุกของเด็กในการได้วาดภาพ ได้ใช้สี ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ส่วนกลุ่มผู้ปกครองเองยังได้เรียนรู้จักลูกๆของตัวเองผ่านชิ้นงานที่เด็กวาด – ระบายสี

และหลังจากนี้ ผลงานของเด็กๆ ที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำไปพิมพ์ลงบนกระเป๋าผ้า เพื่อจัดทำ และส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับโรงพยาบาลและผู้ป่วยทั้ง 3 ที่ คือ โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันมะเร็ง ในการใส่ยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนให้ลดการใช้ถุงพลาสติกต่อไปตามลำดับ

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular